ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Θεατρικές Παραστάσεις από Ερασιτέχνες

Η ετοιμασία του χώρου