Μονόλογος ‘Κλυταιμνήστρα ή το Έγκλημα’ της Marguerite Yourcenar

Μονόλογος ‘Κλυταιμνήστρα ή το Έγκλημα’ από την Marguerite Yourcenar

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ