ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ trailer 3