ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ trailer 1